• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
      • CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

      •  Je štátnou materskou školou a zriaďovateľom  školy  je obec Nemešany.

       Jednotriedna materská škola poskytuje celodennú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov v čase od 6,30 hod. do 16,00 hod.

       Našim cieľom je realizovať aktivity a organizovať činnosti v prospech rozvoja detí. Zároveň však ponechávame deťom ich túžbu snívať, rozvíjať samostatnosť a individualitu, poznávať a tvoriť.  Rozvoj detí sa snažíme podporiť vhodným výberom aktivít a dostatkom pohybu v budove školy i mimo nej. Naše deti si osvojujú  základy pohybových a športových aktivít a  ich pravidiel v zmysle fair play. Vedieme ich k tolerancii a  vzájomnej úcte.

           Podmienky a prostredie na výchovu a vzdelávanie  sú vytvárané tak, aby podporovali rozvojový potenciál každého dieťaťa. Učiteľky školy podporujú proces zapojenia všetkých detí bez rozdielu do školských i mimoškolských aktivít.

     • Partneri

      • {#1508} 1
      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4
      • EduPage
     • Kontakty

       • Meno škôlky
       • Materská škola Nemešany, Nemešany 62, 053 02, Spišský Hrhov
       • Telefón
       • +421 53/4541 386
        0905 840 063
       • Adresa škôlky
       • Nemešany č.62, Nemešany,053 02 Spišský Hrhov
        053 02 Nemešany
        Slovakia
       • IČO
       • 00329 401
     • Fotogaléria

       zatiaľ žiadne údaje
    • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje